لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Pokémon: Detective Pikachu

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2019
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Pokemon-Detective-Pikachu.2019.1080p.HDRip_.X264-EVO   REBIN
░▒╠► H1tmaN امیـر , RebiN ربـیـن | AvaDL.Pro  
Farsi/Persian Pokemon-Detective-Pikachu.2019.1080p.HDRip_.X264-EVO   alireza1993
🅰 ترجمه توسط » علیرضا کوهی 🅰 همراه با توضیحلت اضافه 
Farsi/Persian Pokemon-Detective-Pikachu.2019.1080p.HDRip_.X264-EVO   Moshtaba
🔥🖤ترجمه,زیرنویس و هماهنگسازی توسط مجتبی کاظمی dayi.moji@gmail.com t.me/Mowshtaba🔥🖤 شامل توضیحات اضافی  
Farsi/Persian Pokémon.Detective.Pikachu.HDRip.Lord.Snow.OmegaMoviez   Lord.Snow
www.OmegaMoviez.ir | t.m/OmegaMoviez | Lord.Snow | 85%-90% Correct | Best Translation Will Release Tomorrow 
Farsi/Persian Pokémon.Detective.Pikachu.All.HDRip   Lord.Snow
www.OmegaMoviez.ir | t.m/OmegaMoviez | Lord.Snow | 85%-90% Correct | Best Translation Will Release Tomorrow 
Farsi/Persian Pokémon.Detective.Pikachu.720p.x265.HDRip   alireza1993
🅰 ترجمه توسط » علیرضا کوهی 🅰 همراه با توضیحلت اضافه 
Farsi/Persian Pokémon.Detective.Pikachu.720p.x265.HDRip   Moshtaba
🔥🖤ترجمه,زیرنویس و هماهنگسازی توسط مجتبی کاظمی dayi.moji@gmail.com t.me/Mowshtaba🔥🖤 شامل توضیحات اضافی  
Farsi/Persian Pokémon.Detective.Pikachu.720p.x265.HDRip   Lord.Snow
www.OmegaMoviez.ir | t.m/OmegaMoviez | Lord.Snow | 85%-90% Correct | Best Translation Will Release Tomorrow 
Farsi/Persian Pokémon.Detective.Pikachu.720p.HDRip.Lord.Snow.OmegaMoviez   Lord.Snow
www.OmegaMoviez.ir | t.m/OmegaMoviez | Lord.Snow | 85%-90% Correct | Best Translation Will Release Tomorrow 
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.WEBrip   REBIN
░▒╠► H1tmaN امیـر , RebiN ربـیـن | AvaDL.Pro  
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.HDRip.XviD.MP3-STUTTERSHIT   REBIN
░▒╠► H1tmaN امیـر , RebiN ربـیـن | AvaDL.Pro  
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.HDRip.XviD.MP3-Mv   alireza1993
🅰 ترجمه توسط » علیرضا کوهی 🅰 همراه با توضیحلت اضافه 
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.HDRip.XviD.MP3-Mv   Moshtaba
🔥🖤ترجمه,زیرنویس و هماهنگسازی توسط مجتبی کاظمی dayi.moji@gmail.com t.me/Mowshtaba🔥🖤 شامل توضیحات اضافی  
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.HDRip.x264-STUTTERSHIT   REBIN
░▒╠► H1tmaN امیـر , RebiN ربـیـن | AvaDL.Pro  
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.HDRip.x264-Mv   alireza1993
🅰 ترجمه توسط » علیرضا کوهی 🅰 همراه با توضیحلت اضافه 
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.HDRip.x264-Mv   Moshtaba
🔥🖤ترجمه,زیرنویس و هماهنگسازی توسط مجتبی کاظمی dayi.moji@gmail.com t.me/Mowshtaba🔥🖤 شامل توضیحات اضافی  
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.HDRip   REBIN
░▒╠► H1tmaN امیـر , RebiN ربـیـن | AvaDL.Pro  
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.720p.HDRip.XviD.MP3-STUTTERSHIT   REBIN
░▒╠► H1tmaN امیـر , RebiN ربـیـن | AvaDL.Pro  
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.720p.HDRip.XviD.MP3-Mv   alireza1993
🅰 ترجمه توسط » علیرضا کوهی 🅰 همراه با توضیحلت اضافه 
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.720p.HDRip.XviD.MP3-Mv   Moshtaba
🔥🖤ترجمه,زیرنویس و هماهنگسازی توسط مجتبی کاظمی dayi.moji@gmail.com t.me/Mowshtaba🔥🖤 شامل توضیحات اضافی  
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.720p.HDRip.x265.Pahe.mkv   ali1444
🌺sa-amعلی و فرزاد و محمد و🌺 www.tinymvz9.net  
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.720p.HDRip.MkvCage.mkv   ali1444
🌺sa-amعلی و فرزاد و محمد و🌺 www.tinymvz9.net  
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.720HDRip   REBIN
░▒╠► H1tmaN امیـر , RebiN ربـیـن | AvaDL.Pro  
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.480p.HDRip.Pahe.mkv   ali1444
🌺sa-amعلی و فرزاد و محمد و🌺 www.tinymvz9.net  
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.1080p.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   REBIN
░▒╠► H1tmaN امیـر , RebiN ربـیـن | AvaDL.Pro  
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.1080p.HDRip.x264.AAC2.0-Mv   alireza1993
🅰 ترجمه توسط » علیرضا کوهی 🅰 همراه با توضیحلت اضافه 
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.1080p.HDRip.x264.AAC2.0-Mv   Moshtaba
🔥🖤ترجمه,زیرنویس و هماهنگسازی توسط مجتبی کاظمی dayi.moji@gmail.com t.me/Mowshtaba🔥🖤 شامل توضیحات اضافی  
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.1080p.HDRip.6CH.MkvCage.mkv   ali1444
🌺sa-amعلی و فرزاد و محمد و🌺 www.tinymvz9.net  
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.1080p.HDRip.6CH.MkvCage   alireza1993
🅰 ترجمه توسط » علیرضا کوهی 🅰 همراه با توضیحلت اضافه 
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.1080p.HDRip.6CH.MkvCage   Moshtaba
🔥🖤ترجمه,زیرنویس و هماهنگسازی توسط مجتبی کاظمی dayi.moji@gmail.com t.me/Mowshtaba🔥🖤 شامل توضیحات اضافی  
Farsi/Persian Pokemon.Detective.Pikachu.2019.1080HDRip   REBIN
░▒╠► H1tmaN امیـر , RebiN ربـیـن | AvaDL.Pro  
Farsi/Persian Pokémon.Detective.Pikachu.1080p.HDRip   alireza1993
🅰 ترجمه توسط » علیرضا کوهی 🅰 همراه با توضیحلت اضافه 
Farsi/Persian Pokémon.Detective.Pikachu.1080p.HDRip   Moshtaba
🔥🖤ترجمه,زیرنویس و هماهنگسازی توسط مجتبی کاظمی dayi.moji@gmail.com t.me/Mowshtaba🔥🖤 شامل توضیحات اضافی  
Farsi/Persian Pokémon.Detective.Pikachu.1080p.HDRip   Lord.Snow
www.OmegaMoviez.ir | t.m/OmegaMoviez | Lord.Snow | 85%-90% Correct | Best Translation Will Release Tomorrow 
Farsi/Persian Pokémon Detective Pikachu.2019.720p.HDRip.x264-MkvCage.ws   REBIN
░▒╠► H1tmaN امیـر , RebiN ربـیـن | AvaDL.Pro  
Farsi/Persian Pokemon Detective Pikachu Official trailer1   MamadPirate